Leiderschap in de gezondheidszorg

De zorgsector is volop in beweging en het eindpunt is nog niet in zicht. De uitdagingen zijn bovendien gigantisch. Er is dan ook een enorme behoefte aan artsen en hoofdverpleegkundigen met leiderschapsvaardigheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken én een strategie om die visie te realiseren. Artsen en hoofdverpleegkundigen zijn dan wel opgeleid om uitstekende zorg te verlenen, zij kunnen niet altijd meteen terugvallen op reeds ontwikkelde leiderschapscompetenties. Die competenties kan je wel leren. Dit boek biedt daarop een antwoord en vult daarmee een grote leemte op.

Door zijn originele aanpak is Leiderschap in de gezondheidszorg rijk aan informatie, praktijkgericht en vlot leesbaar. Dit unieke standaardwerk is een onmisbare inspiratiebron voor alle leidinggevenden en leidinggevenden in spe in de zorg, en zelfs daarbuiten: artsen, hoofdverpleegkundigen, maar ook niet-artsen en andere medewerkers.